ma-pe 8-17, la 10-15

Tämä on PETE-savupiipputuotteiden henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 5.4.2018.
 

1. Rekisterinpitäjä:

PETE-savupiipputuotteet
Lindfors Finland Oy (Y-tunnus 0772117-7)
Lampelantie 58
61850 Kauhajoki

Asiakaspalvelu
info@pete.fi
p. (06) 231 5396
 

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Kati Lindfors
info@pete.fi
p. (06) 231 5396
 

3. Rekisterin nimi

PETE-savupiipputuotteiden / Lindfors Finland Oy:n asiakasrekisteri
 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito.
 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilaustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme tietoja ainoastaan logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneillemme asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa (esim. referenssit tai arvontojen voittajat). Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Sähköinen aineisto
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ulkopuolisilta. Rekisteritietoja säilytetään tietokannassa, jota käyttävät vain myyntitilauksia ja verkkokauppaa käsittelevät henkilöt. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti yhden (1) kuukauden kuluessa).
 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti yhden (1) kuukauden kuluessa).

1. Rekisterinpitäjä:
PETE-savupiipputuotteet
Lindfors Finland Oy (Y-tunnus 0772117-7)
Lampelantie 58
61850 Kauhajoki
Asiakaspalvelu
info@pete.fi
p. (06) 231 5396